หน้าเว็บ

ยันต์เทียนเสริมดวง
.     ยันต์เทียน มหารัตนะธีปัง 
 เทียนมหายันต์เล่มนี้  ตามโบราณาจารย์ได้จารึกไว้โดยสืบทอดกัน
รุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคน
 สรรพคุณนาๆประการ ดั่งจารึกไว้ว่า ท่านใดได้บูชาเทียนขี้ผึ้ง มหารัตนะธีปังเล่มนี้แล้ว ชะนะโรคร้ายภายนอก และโรคร้ายภายในทุกประการ
ชนะมานสารพัด ไม่ว่าจะเป็นมานมนุษย์หรือว่ามานอมนุษย์ ที่ใครคนใดมีจิตคิดจะมาปองร้าย และในตำรายังได้กล่าวไว้ว่า อนุภาพ มหารัตนะธีปังยังทำให้ท่านผู้บูชาชนะคดีความ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความขึ้นโรงขึ้นสาร

ี วิธีการบูชายกขันครู มีผลไม้และดอกไมเป็นต้น มีข้าวสาร ผ้าสีขาว ผ้าสีแดง อย่างละผืน มะพร้าวหนึ่งลูก กล้วยสองหวี ชาแห้ง 4 กระทง ยาเส้น หมากพลู 4 กระทง ข้าวตรอก ดอกไม้ ธูปเทียน 
ใช้ขี้ผึ้งแท้น้ำหนักสิบบาทโดยประมาณ
ไส้เทียน สายสินไหมดิบ 108 เส้น ในยันต์ใส่อายุนามผู้บูชา และวันเกิด
ท่านใดได้บูชาแล้วมีโชคมีลาภปลอดภัยจากอุปศรรค ยศเลื่อน ต่ำแหน่งขึ้น เสริมดวงเพิ่มเสน่ห์  ค้าขายดิบดี แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทุกประการและยัง เป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายฯ


ปุ่มแชร์