หน้าเว็บ

วิธีสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงสืบชะตา
        "ดวงชะตา"

    คำว่าดวง ความหมาย เช่น แสงสว่าง มีหลักษณะทรงกลม
แสงสว่างจากดวงไฟ แสงสว่างจากดวงดาว และ แสงสว่าง
จากดวงจันทร์ เป็นต้นฯ

ใช้ประกอบคําอื่นเป็นคําเปรียบเทียบ เช่น ดวงใจ ดวงตา ดวงสมรหมายความถึง
สิ่งที่เป็นที่รักยิ่ง หญิงที่รัก หรือ ลูกที่รัก

แบบรูปราศีที่บอกดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้น ๆ ในเวลาเกิดของคน
หรือเวลาสร้างสิ่งสําคัญ เช่นบ้านเมืองเป็นต้นที่โหรคํานวณไว้โดยแบ่งเป็น
๑๒ ราศี เรียกว่า ดวง ซึ่งเป็นคําตัดมาจาก ดวงชะตา.

แท้ที่จริง ดวง ของคนเรานั้น โดยความหมาย เป็นดาวอยู่ดี นั่นอาจหมาย
ถึงดาวประจำดวง ที่ส่งผลให้เจ้าของของดาวดวงนั้นๆ ได้รับผล


เคราะห์ หมายถึงดาวเคราะห์ คนส่วนมาก นำมาใช้ในคำพูด
ก็ คือ เคราะห์ร้าย เคราะห์กรรม เช่นเกิดอุปติเหตุ มักกล่าว ว่า
เคราะห์ร้าย นั่นอาจหมายถึง ดาวเคราะห์ประจำดวงของบุคคล
นั้นๆ ให้โทษ

  ในเมื่อรู้สึกว่า ตัวเองนั้น กำลังตกอยู่ในช่วงชะตาตก ดวงไม่ดี
เคราะห์กำลังจะให้ร้าย จึงรีบหาหนทาง เพื่อที่จะแก้ไข เสริม
เช่น ต่อชะตา สืบชะตา เสริมดวง สะเดาะเคราะห์ ตามกรรมวิธี
แต่ละพื้นที่ย่อมแต่กต่างออกไปฯ

แม้กระทั้งแต่ละอาจารย์ แต่ละตำราการปฏิบัติยึดมั่น
ก็แตกต่างออกไปตามความนิยมยึดมั่น
ความเชื่อถือนิยมชมชอบของผู้ที่ศรัทธาก็แตกต่างกันไป
ตามความเชื่อในอาจารย์นั้นๆ

อีกประการหนึ่งจะขอพูดถึงเรื่องการต่อชะตา
เริ่มตั้งแต่ปฏิบัติทำด้วยตนเองในบ้านกันเลย
กล่าวถึงวิธีการต่อชะตา หรือเสริมดวงหลักๆ มีอยู่ ๓ ประการด้วยกันฯ

++++++++++++++++++++++

ประการที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องการเสริมดวง มีวิธีการการบูชาเครื่องเสวยต่างๆ
สำหรับดาวประดวงนั้นๆ

+++++++++++++++++++++++

ประการที่ ๒ ว่าด้วยเรื่องการเสริมดวงด้วยการอาบน้ำมนต์ส้มป่อย

+++++++++++++++++++++++

ประการที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องการ สืบชะตาตามตำราแบบโบราณจารย์

+++++++++++++++++++++++

       วิธีเสริมดวงชะตาด้วยตนเอง
ด้วยการบูชาเครื่องบูชาประจำดวงดาว
มีผลไม้ต่างๆ และของหวานของขบเขี้ยวตามแต่จะมีนามตรงกับ
นามของดวงดาว ชึ่งบรรดาดวงดาวประจำดวง ของแต่ละ ในบรรดา
ดาวประจำดวงทั้งเจ็ดดวงนั้น มีทั้งดวงดาวให้คุณ และดวงดาวให้โทษ

คือ สามดวงให้คุณ สามดวงให้โทษ หนึ่งดวงไม่เป็นโทษ ไม่เป็นคุณ
ดาวดวงที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นคุณนั้น ชึ่งหมายถึงตัวของเรานี้เอง
ด้วยเหตุนี้ ตัวของเรานี่ จึงมีดวงดาวที่ให้โทษ กับดวงดาวที่ให้คุณเสมอ

ด้วยเหตุนี้เองพอคนเราถึงคราที่จำต้องแก้ไข โชคชะตา หรือ หาวิธีเสริมดวง
ให้ดีให้เด่นยิ่งๆขึ้นไป โบราณจารย์ จึงเริ่มปฏิบัติสืบทอดต่อๆกัน
ตั้งแต่ยุคโบราณกาล จนถึงยุคปัจจุบัน บ้างก็สูญหายไปกับกาลเวลา
ก็เนื่องด้วยหลายเหตุ หลายปัจจัย

ถึงแม้ยุคปัจจุบันกาล ชึ่งเป็นยุคเทคโนโลยี่ ล่ำสมัย ผู้สืบทอดวิชา
ของโบราณจารย์ก็ลดลงเกลือน้อย อีกทั้งความเชื่อถือก็ถอยลงไปตาม

แต่สำหรับท่านผู้สนใจ หรือมีความกระหายที่จะเสริมดวงชะตา เพื่อเพิมโชคลาภ
ให้ดีให้เด่น ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ

ประการที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องการเสริมดวง มีวิธีการการบูชาเครื่องเสวยต่างๆ
สำหรับดาวประดวงนั้นๆ


๑.สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์

๕. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ ๑๙ ปี
๒. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ ๑๕ ปี
๖. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ ๖ ปี

๔. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ ๑๗ ปี
๗. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ ๑๐ ปี
๓. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ ๘ ป

      วิธีเสริมดวงชะตาของคนเกิด วันอาทิตย์
ในบรรดาดาวทั้งเจ็ดดวง เห็นได้ว่า ดาวของ
วันพฤหัสบดี เป็นดาวที่เด่นที่สุด ด้วยเหตุนี้
เครื่องบูชาประจำดวงดาว ท่านจึงต้องบูชา
ดาวพฤหัส รวมด้วยดาวให้คุณอีกสองดวง
คือ ๒. ดาวจันทร์
และ.๖. ดาวศุกร์ ๚

รวมกำลังเสวยอายุดาวทั้งสามดวงเป็น ๔๐ ปี
เครื่องบูชาของคนเกิดวันอาทิตย์
ท่านจึงต้องบูชาน้ำผึ้ง น้ำผึ้งเป็นเครื่องเสวย
ในนามของดาวพฤหัส. ด้วยเหตุนี้จึงใหผู้บูชา
จัดหาเครื่องบูชา คือน้ำผึ้งใส่ถ้วยเล็กๆให้ได้ ๔๐ ถ้วย
หรือแก้วก็ได้ จัดเตรียมใสภาชนะสอาดๆ

ถวายบูชา ที่หิ้งพระ โต๊ะหมู่ หรือที่วัด หน้าพระประธาน สถานที่เจดีย์
เริ่มตั้งแต่วันเกิดของผู้ที่บูชา เช่นคนเกิดวันอาทิตย์ ก็เริ่มการถวายวันอาทิตย์
ถวายช่วงเช้า หรือสายๆ จุดธูปเทียนอย่างละสามดอก (แตถ้าไม่สดวกละเว้นได้)
แล้วนำเครื่องบูชาถวาย ตั้งจิตอธิษฐาน ปรารถนาตวามความผึงพอใจ

พอถึงช่วงบ่ายลาได้ กำหนดวัน ๔๐ วัน เท่ากำลังดวงดาวเสวยอายุ
ทำการถวายทุกๆวัน จนกว่าจะครบ ๔๐ วัน ส่วนเครื่องบูชา ก็น้ำผึ้ง ๔๐ ถ้วย
ทุกๆวัน

หรือจะถวายแบบจำนวนวันครบอายุของผู้ที่บูชา ส่วนเครื่องบูชาใช้ ๔๐ ถ้วย
ส่วนวันไหนไม่ไม่ว่าง จงเว้นไว้ และจดบรรทึกไว้ คอยต่อวันถัดไป
หรือบางท่านอาจจะขยันทำได้มากกว่าดังที่กล่าว
คือทำให้ได้ครบ ๑๐๘ วัน ยิ่งเป็นการดี ดังที่อาจารย์เคยกล่าวไว้นะครับฯ

      ๒. สำหรับคนเกิดวันจันทร์

๖. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ  ๒๑ ปี
๓. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ    ๘ ปี
๗. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ  ๑๐ ปี

๕. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ = ปี
๑. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ = ปี
๔. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ  =ป

รวมกำลังดวงดาวให้คุณทั้งหมดเป็น ๓๙ ปี

เครื่องถวายบูชา สำหรับคนเกิดวันจันทร์ คือ ผลมะละกอ
เพราะว่ามะละกอ เป็นเครื่องหมายแทนนามดาวศุกร์ ดาวศุกร์
เป็นดาวดวงให้คุณและเด่นที่สุด ในบรรดาดวงดาวให้คุณ
ด้วยเหตุนี้ ผู้บูชา จึงต้องจัดเตรียม ผลมะละกอนำมา
หันเป็นชิ้น แบบเราหันรับประทานนั้นแหละครับ
และนับให้ได้ ๓๙ ชิ้นใส่รวมภาชนะเดียวกัน เพราะว่า
กำลังดาวให้คุณประจำดวงของคนเกิดวันจันทร์ รวมเป็น
๓๙ ปี เ
ริ่มถวายตั้งแต่วันเกิดของผู้ที่บูชา ตามวิธีข้อความ
ข้างบน ปฏิบัติถวายจนกว่าครบจำนวน ๓๙ วัน
หรือครบตามอายุ ของผู้ที่บูชาฯ


     ๓. สำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร

๗. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ ๑๐ ปี
๔. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ ๑๗ ปี
๑. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ   ๖ ปี

๖. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ = ปี
๒. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ = ปี
๕. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ =ป

รวมกำลังดวงดาวให้คุณทั้งหมด ๓๓ ปี

เครื่องบูชาสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร
คือน้ำนม หรือนมข้นๆ เป็นเครื่องเสวยแทนนามดาวเสาร์
และดาวเสาร์ยังเป็นดาวที่เด่นที่สุดในบรรดาดวงดาวให้คุณ
ด้วยเหตุนี้ ผู้บูชา จึงต้องจัดเตรียม นมข้น จัดเตรียมใส่ ถ้วย
ให้ได้ ๓๓ ถ้วย เท่ากำลังดวงดาวให้คุณเสวยอายุ
เริ่มปฏิบัติถวายแต่วันเกิดของผู้บูชา จนกว่าจะครบ ๓๓ วัน
หรือ ครบตามอายุไขผู้บูชาก็ได้ฯ


     ๔. สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ

๑. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ     ๖ ปี
๕. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ  ๑๙ ปี
๒. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ  ๑๕ ปี

๗. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ = ปี
๓. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ = ปี
๖. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ  =ป

รวมกำลังดวงดาวให้คุณทั้งหมด ๔๐ ปี

เครื่องบูชาสำหรับที่เกิดวันพุธ คือ น้ำมะพร้าว
มะพร้าวเป็นเครื่องเสวยแทนนามดาวอาทิตย์
ด้วยเหตุนี้ ผู้บูชา จึงต้องจัดเตรียม น้ำมะพร้าว ๔๐ แก้ว
หรือถ้วยเล็กๆ ไม่จำเป็นต้องใส่เต็ม แต่ให้ได้ ๔๐ แก้ว
เท่ากำลังดาวเสวยอายุ เริ่มปฏิบัติถวายแต่วันเกิดของผู้บูชา
จนกว่าจะครบ ๔๐ วัน หรือ ครบตามอายุไขผู้บูชาก็ได้ฯ


    ๕. สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

๒. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ  ๑๕ ปี
๖. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ  ๒๑ ปี
๓. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ    ๖ ปี

๑. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ = ปี
๔. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ = ปี
๗. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ  =ป

รวมกำลังดวงดาวให้คุณทั้งหมด ๔๒ ปี

เครื่องบูชาสำหรับที่เกิด วันพฤหัสบดี คือ น้ำอ้อยสด
น้ำอ้อยสด เป็นเครื่องหมายเสวยแทนนามดาวจันทร์ ด้วยเหตุนี้
ผู้บูชา จึงต้องจัดเตรียม น้ำอ้อยสด ๔๒ แก้ว ไม่จำเป็นต้องใส่เต็มแก้ว
แต่ให้ได้ ๔๒ แก้ว เท่ากำลังดาวเสวยอายุ เริ่มปฏิบัติถวายแต่วันเกิด
ของผู้บูชา จนกว่าจะครบ ๔๒ วัน หรือ ครบตามอายุไขของผู้บูชาก็ได้ฯ

     ๖.สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์

๓. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ     ๖ ปี
๗. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ  ๑๐ ปี
๔. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ  ๑๗ ปี

๒. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ = ปี
๕. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ = ปี
๑. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ  =ป

รวมกำลังดวงดาวให้คุณทั้งหมด ๒๓ ปี

เครื่องบูชาสำหรับท่านที่เกิดวัน ศุกร์ คือ ผลพุทรา
ผลพุทรา เป็นเครื่องเสวยแทนนามดาวอังคาร ด้วยเหตุนี้
ผู้บูชา จึงต้องจัดเตรียม ผลพุทรา จำนวน ๒๓ ผล หรือผ่าแบ่ง
เป็นชิ้นๆ ให้ครบ ๒๓ เท่ากับ ดวงดาวให้คุณเสวยอายุ
แล้วนำใส่ภาชนะสอาดๆ  เริ่มปฏิบัติถวายแต่วันเกิดของผู้บูชา
จนกว่าจะครบ ๒๓ วัน หรือ ครบตามอายุไขของผู้บูชาก็ได้ฯ
                 

     ๗. สำหรับท่่านที่เกิดวันเสาร์

๔. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ  ๑๗ ปี
๑. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ     ๖ ปี
๕. ดวงดาวให้คุณ เสวยอายุ  ๑๙ ปี

๓. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ = ปี
๖. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ = ปี
๒. ดวงดาวให้โทษ เสวยอายุ  =ป

รวมกำลังดวงดาวให้คุณทั้งหมด ๓๒ ปี

เครื่องบูชาสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ คือน้ำสอาด
น้ำสอาดเป็นเครื่องหมายนามแทน ดาวพุธ ด้วยเหตุนี้
ผู้บูชา จึงต้องจัดเตรียม น้ำเปล่าสอาด จำนวน ๓๒ แก้ว
เท่ากับ ดวงดาวให้คุณเสวยอายุ แล้วนำใส่ภาชนะสอาดๆ
 เริ่มปฏิบัติถวายแต่วันเกิดของผู้บูชา จนกว่าจะครบ ๓๒ วัน
หรือ ครบตามอายุไขของผู้บูชาก็ได้ฯ

หมายเหตุ วิธีการ บูชาดาวนพเคราะห์ จะเหมือนกับดังที่กล่าวไว้แรกๆ

*****************


ประการที่ ๒ ว่าด้วยเรื่องการเสริมดวงด้วยการอาบน้ำมนต์ส้มป่อย         "ส้มป่อย"


       สรรพคุณส้มป่อย
ส้มป่อยเป็นไม้พึชมงคลชนิดหนึ่งตามความเชื่อโบราณทางภาคเหนือ 
วิธีใช้ก็คือนำฝักส้มป่อยมาต้ม บ้างก็แช่กับน้ำเย็น บ้างก็เผาก่อนแช่บ้าง

พอแช่ไปซักพักน้ำส้มป่อยเริ่มจะออกสีเลืองกลิ่นหอม
แล้วนำไปทรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงสงกรานต์และนำมาอาบ 
หรือ สระหัวสระผมบ้างตามวันพระใหญ่ฯ

ดั่งเดิมมีความชื่อถือกันว่า ในฝักส้มป่อยนั้น มีอนุภาพความศักศิทธ์
โดยไม่ต้องผ่านการสวดคาถาใดๆ เป็นน้ำมนต์ในตัวอยู่แล้วเรียบร้อย
แล้วสามารถชำระล้างสิ่งรังควาน หรือฝันร้าย ลางร้ายต่างๆนาๆ ทุกประการ

อีกทั้งยังทำให้ผู้ได้อาบน้ำมนต์ส้มป่อย แคล้วคลาดปลอดภัย
และมีโชค มีลาภ มีเมตตามหานิยม เพิ่มเสน่ห์ ค้าขายร่ำรวย ฯลฯ

      วิธีอาบ นำน้ำส้มป่อยที่แช่ได้ มาผสมกับน้ำธรรมดาเพื่อเพิ่มปริมาณให้พอ
แล้วใส่ถัง ใช้ขันตักอาบ หรืออาบเฉพาะส่วนศรีษะ
เวลาอาบให้หันหน้าไปหาทิศเทพสถิตทิศประจำของวันเกิด
คือ 

ท่านที่เกิดวัน อาทิตย์ ให้หันหน้าไปหาทิศอิสาน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือฯ

ท่านที่เกิดวัน วันจันทร์ ให้หันหน้าไปหาทิศ บูรพา ทิศตะวันออก

ท่านที่เกิดวันอังคาร ให้หันหน้าไปหาทิศ อาคเนย์ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ท่านที่เกิดวัน พุธกลางวัน ให้หันหน้าไปหาทิศ ทักษิณ คือ ทิศใต้

ท่านที่เกิดวัน พุธกลางคืน ให้หันหน้าไปหาทิศ พายัพ คือ ทิศตะวันตกเชียงใต้

ท่านที่เกิดวัน พฤหัสบดี ให้หันหน้าไปหาทิศ ปัจฉิม คือ ทิศตะวันตก

ท่านที่เกิดวัน ศุกร์ ให้หันหน้าไปหาทิศ อุดร คือทิศตะวันตกเชียงเหนือ

ท่านที่เกิดวันเสาร์ ให้หันหน้าไปหาทิศ หรดี คือทิศเหนือ

       พอได้อาบแล้วน้ำมนต์ส้มป่อยแล้ว จะทำให้ผู้อาบอ่อนเพลียง่วงนอน แต่มีการแก้เคล็ดว่า
ห้ามหลับนอนกลางวัน หรือนอนทับ 

   ครั้งหนึ่ง เคยคิดสงสัย กับเรื่องน้ำมนต์ส้มป่อย
เลยถามพระอาจารย์ขึ้นว่า อาจารย์ครับคนสมัยก่อนทำไมเขาถือไม้พืชล้มลุกชนิดนี้
เป็นไม้มงคลยังไงครับ?
พระอาจารย์ตอบว่า คือโบราณจารย์เขาถือว่า

สาระพัดเกสรดอกไม้จะรวมอยู่ในน้ำผึ้ง

สาระพัดผลไม้จะรวมอยู่ในท้องลิง

สาระพัดหัวจะรวมอยู่ในท้องเม่น

สาระพัดรากไม้จะรวมอยู่ในรากส้มป่อย

แน่แท้ประการใดเป็นความเชื่อโบราณนะครับ
แม้ว่ายุคสมัยนี้จะเป็นยุคสมัยใหม่

ยุคเทคโนโลยี่ครอบครองคนสมัยใหม่ไม่ค่อยจะเชื่อถือและไม่ค่อยสืบทอด
ตำหรับตำรา บ้างก็สูญหายไปกับกาลเวลาความเชื่อถือก็ลดน้อยถอยลงไปตามๆกัน
แต่ความเชื่อส่วนตัวนั้นยังเล็งเห็นอยู่ว่าถึงกาลเวลาสมัยใหม่จะนำเรื่องใหม่ๆ
มาลบล้างสิ่งเก่าแก่สักแค่ไหน

 แต่ก็ไม่อาจลบล้างสิ่งลึกลับที่เล่าขานกันมาในอดีตได้
ผมเองเคยรักษาโรคบางอย่างที่เรียกกันว่าโรคลึกลับด้วยวิธีของความเชื่อโบราณ
โดยบังเอิญ สมัยผมยังเยาว์วัยนั้นได้มีสิ่งลึกลับบางอย่างติดตามเป็นเงาตาม
ตัวเป็นเวลานานนับสิบๆปีหาวิธีรักษาจนสาระพัดอย่าง ไม่เคยหาย
วันหนึ่งไปได้วิธีรักษาโดยบังเอิญเข้าสิ่งลึกลับนั้นได้หายไปจนทุกวันนี
แต่ความเชื่อเรื่องสิ่งลึกลับก็ยังเป็นความเชื่อ เรื่องส่วนบุคคลอยู่
นอกเสียจากพบเจอด้วยตนเองน่ะครับนี้แหละครับเหตุผลของคนบางกลุ่ม
ที่ยังยึดถือปฏิบัติเจริญรอยตามวิถีชีวิตของโบราณาจารย์...


*********************************

ประการที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องการ สืบชะตาตามตำราแบบโบราณจารย์
  ยันต์เทียน มหารัตนะธีปัง
 เทียนมหายันต์เล่มนี้  ตามโบราณาจารย์ได้จารึกไว้
โดยสืบทอดกัน รุ่นสู่รุ่น หลายชั่วอายุคน

 สรรพคุณนาๆประการ ดังจารึกไว้ในตำราโบราณนั้นว่า
ท่านใด ได้บูชาเทียนขี้ผึ้ง มหารัตนะธีปังเล่มนี้แล้ว ชะนะโรคร้ายภายนอก
และโรคร้ายภายใน ทุกประการ
และยังชนะมานพจนได้อีก ไม่ว่าจะเป็นมานมนุษย์ หรือว่ามานอมนุษย์
ที่ใครคนใดมีจิตคิดจะมาปองร้าย

และในตำรายังได้กล่าวไว้อีกว่าว่า พลานุภาพ มหารัตนะธีปังเล่มนี้
ยังทำให้ท่านผู้บูชาชนะคดีความ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความขึ้นโรงขึ้นสาร
นาๆนับประการ

วิธีการบูชา ยกขันครู มีผลไม้และดอกไมเป็นต้น เช่น ผ้าสีขาว ผ้าสีแดง
อย่างละผืน มีข้าวสาร มะพร้าวหนึ่งลูก กล้วยสองหวี ชาแห้ง 4 กระทง
ยาเส้น หมากพลู 4 กระทง ข้าวตรอก ดอกไม้ ธูปเทียน

ใช้ขี้ผึ้งแท้น้ำหนักสิบบาทโดยประมาณ
ไส้เทียน สายสินไหมดิบ 108 เส้น ในยันต์ใส่อายุนามผู้บูชา และวันเกิด
ท่านใดได้บูชาแล้วมีโชคมีลาภ ปลอดภัยจากอุปศรรค ยศเลื่อน ต่ำแหน่งขึ้น
เสริมดวงเพิ่มเสน่ห์  ค้าขายร่ำรวย แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย
ทุกประการและยัง เป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายฯ

************************************************ยันต์เทียนขี้ผึ้ง ชื่อ มหารัตนะ
เป็นยันต์เทียนเสดาะเคราะห์ สืบชะตาหลวง และใช้ได้กับสืบชะตา บ้านเรือน
หากในบ้านเรือนอยู่ไม่เป็นสุข
มักมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัว

และมีสิ่งรังควานต่างๆนาๆโดยเฉพาะฝันร้าย ลางร้ายปรากฏอยู่บ่อยๆ
เมื่อได้บูชายันต์สืบชะตา และ
สืบชะตาบ้านเรือนแล้วสิ่งไม่ดีทั้งหลาย หายไป ชีวิตและครอบครัวอยู่ดีมีสุข
กิจการรุ่งเรือง ค้าขายร่ำรวย
มีโชคมีลาภ เพิ่มเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ในหมู่มนุษย์ และในหมู่เทวดาทั้งหลายฯ

***************************************
ยันต์พระสิวลี มีลาภ
วิธีบูชา ยันต์พระสิวลี มีวิธีการยกขันครูต่างๆ มีผลไม้และดอกไม้ มีข้าวสาร
ผ้าสีขาว ผ้าสีแดง อย่างละผืน มะพร้าวหนึ่งลูก กล้วยสองหวี ชาแห้ง4กระทง
ยาเส้น หมากพลู 4กระทง ข้าวตรอก ดอกไม้ ธูปเทียน
ยันต์พระสิวลีลงในกระดาษสา

ปั้นขี้ผึ้งแท้ใช้น้ำหนักประมาณสิบบาท
ไส้เทียน สายสินไหมดิบ 108 เส้น ใส่อายุนามผู้บูชา
ท่านใดได้บูชาแล้วมีโชคมีลาภเหมาะสำหรับมีอาชีพค้าขาย
เปิดหน้าร้าน หรือเพื่อเรียกโชคลาภเข้ามา
และเปิดลาภที่ถูกปิดกั้นอุตตันตามแต่ความต้องการฯ

หมายเหตุ ว่าด้วยเรื่อง การสืบชะตาตามแบบแผนโบราณนี้
ไม่สามารถนำไปทำเองได้โดยลำพังฯ

************************************


ปุ่มแชร์