หน้าเว็บ

kranok


 .                                          .     ยอดกระหนก
        คือส่วนปลายสุดของกระหนก  จุดเด่นความงามของกระหนกอยู่ที่ปลายยอดกระหนก  หรือยอดลาย  หากรูปทรงตัวลายได้สัดส่วนสวยงามดี  แต่ยอดลายแข็งไม่อ่อนพริ้
ว  กระหนกนั้นก็จะหมดความงาม  ฉะนั้น  จึงควรฝึกเขียนยอดลายให้ถูกต้องและสวยงาม

         สิ่งที่เป็นรูปแบบและแรงบันดาลใจในการเขียนยอดลายปลายกระหนก  คือ  เปลวไฟ และ หางไหล  การเขียนปลายยอดกระหนก  จะต้องเขียนให้ยอดอ่อนไหวพริ้วคล้ายเปลวไฟที่กำลังลุก หรือ สะบัดพริ้วไหวเหมือนการเคลื่อนไหวของหางไหล  (หางปลาไหล)

https://www.gotoknow.org/posts/338616

ปุ่มแชร์