หน้าเว็บ

หวยเลขเด็ด

สวัสดีครับทักทายทุกคน
 วันนี้ขอพูดถึงความเป็นไปมาเรื่องของดาวทั้งเจ็ดดวงพอเป็นคร่าวๆ น่ะครับ ดาวทั้งเจ็ดดวงตามตำราที่กระผมได้ศึกษามาเมื่อครั้งยังบวชเป็นพระภิกษุครองเพศพรรพชิตอยู่นั้น เมื่อหลายปีที่แล้ว กล่าวคือ ในดวงชะตาแต่ละคนนั้น ๓ ดวงให้โทษ ๓ ดวงให้คุณ ๑ ดวงไม่เป็นโทษไม่เป็นคุณ แม้ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี จนตลอดชีวิต 

กล่าวคือดาวทั้ง ๗ ดวงมีคุณประโยชน์สามมารถทำได้หลากหลายวิชาตามใจชอบในชีวิตประจำวันเลยทีเดียว แต่กระผมไม่สามารถที่จะร่ำเรียนได้หมดในเวลาตอนนั้นและก็ได้พลัดพรากจากอาจารย์ไปคนละทิศคนละทาง จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันอีก

 ตอนที่ทีกระผมได้เรียนเมื่อวันนั้น อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า
วิชาตำราจากดวงดาวนั้น มีดั่งนี้ฯ

.๑ สามารถดูดวงชะตา และตั้งชื่อให้คน หรือ อื่นๆ

.๒ สามารถสะเดาะเคราะห์สืบชะตา 

.๓ สามารถทำได้ทุกอย่างดั่งใจปราถนา แต่ข้อที่สามนั้น กระผมไม่สามารถร่ำเรียนได้เป็นที่น่าเสียดายเพราะได้จากกันไปกับท่านอาจารย์เสียก่อน แต่จะขอพูดถึงคร่าวๆไว้พอเป็นความรู้แปลกๆสำหรับผู้มีความสนใจต่อไป ชื่อดาวดวงที่ ๑ เรียกว่า "สุริยะ" คือวันอาทิตย์ ดวงที่ ๒ มีชื่อว่า "จันทระ" คือวันจันทร์ , ดวงที่ ๓ มีชื่อว่า "โภมะ" คือวันอังคาร ดวงที่ ๔ มีชื่อว่า "พุธ" คือวันพุธ ดวงที่ ๕ มีชื่อว่า "ครุ" คือวันพฤหัสบดี ดวงที่ ๖ มีชื่อว่า "ศุกระ" คือวันศุกร์ ดวงที่ ๗ มีชื่อว่า "เสาวระ" คือวันเสาร์ และ มีคำอ่านวนดั่งนี้ ,เข้า ,ออก เข้า, ,ออก ,เจ็บ ,ตาย ,ออก ฯ

 ดาวทั้ง ๗ ดวงนี้มุนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่กับที่แต่อย่างใด สมมุติว่า กระผมจะตัดต้นขนุนสักต้นแต่จะใช้วิชาจากดวงดาวตัดแทนจะดีกว่า งั้นผมจะคำนวณจากดาวทั้ง ๗ ดวง พอนามของดาวดวงที่เป็นนามเดียวกันกับต้นขนุนวนมาถึงที่มีคำอ่านว่า ตาย, แล้วต้นไม้ที่สามารถฆ่าต้นขนุนได้นั้นจะต้องเป็นดวงดาวมีต่ำแหน่งที่อยู่ข้างบนของดาวดวงต้นขนุน, นามดวงดาวที่อยู่บน ดาวที่เป็นนามของต้นขนุนนั้น, สมมติว่าเป็นต้นมะม่วงนะครับ, จากนั้นในเมื่อต้นขนุนหมุนวนมาถึงจุดดวงถึงคาด เพราะเวียนมาถึงตรงทีมีคำอ่านว่า ตาย, แล้วนำเอากิ่งมะม่วงไปฟาดต้นขนุน โดยสั่งให้ต้นขนุน ตาย, ในยามธาตุอันใดอันหนึ่ง เช่นธาตุลมหรือธาตุไฟ ใน ธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำไฟ ลม ไม่เกินเจ็ดวันต้นขนุนจะอยู่ไม่ได้เพราะธาตุอันใดอันหนึ่ง จากการถูกฟาดด้วยกิ่งมะม่วงเพราะเป็นนามของดาวที่มีต่ำแหน่งอยู่ข้างบนดาวของต้นขนุน, พูดได้ว่าสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกมีดาวประจำดวงอยู่แม้กระทั้งต้นไม้ หรือรถราฯ

 อาจารย์ยังเคยเล่าให้ฟังด้วยว่า ท่านเองก็เคยถูกทำร้ายด้วยธาตุจากอาจารย์ท่านอื่นด้วย ท่านเล่าว่า ตอนนั้น ท่านเปลี่ยนแจกันดอกไม้เสร็จกำลังเดินขึ้นบันได ขณะนั้น รู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดใส่หน้า แล้วหน้ามืดไปทันทีเร่าร้อนเสมือนเข้าไปนั่งอยู่ในกองไฟฉันใด ฉันนั้น, ท่านต้องไปรักษาตัวกับอาจารย์ อีกท่านหนึ่งอาการจึงค่อยๆหายไปไม่นานก็กลับเป็นเป็นปกติ ฯ

ส่วนที่มีคำอ่านว่า,เข้า, สามมารถเรียกให้เข้ามาได้เช่นเดียว เช่นวัวควายไม่กลับคอก คนโบราณสมัยก่อน เขานิยมใช้กัน หรือ คนออกจากบ้าน หายไปไม่ยอมกลับ ผัวหนีออกจากบ้าน เมียหนีออกจากบ้าน หรือลูกหลานหายออกไปจากบ้าน, สมารถเรียกให้กลับมาได้ อาจารย์เคยเล่าว่า ถ้าผู้ใด ถูกเรียกด้วยธาตุอันใดอันหนึ่ง,ในธาตุ ทั้ง ๔ นั้น, จะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ฯภายใน ๓-๗ วันจะกลับมาบ้านเองโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นถูกธาตุดึงกลับมาฯ

ส่วนคำอ่านว่า,ออก, สามรถไล่ออกจากที่อยู่เดิมได้เช่นกัน ไล่ใครออกจากบ้านเรือนก็ได้, หรือไล่ออกจากงานจากสถานที่ต่างๆ แต่เป็นเรื่องไม่ดีนะครับฯ หรืออยากจะขายบ้าน, อยากจะขายที่ดิน, อยากจะขายรถ, แต่ขายไม่ออกสามมารถทำให้ออกได้เช่นเดียวกัน ด้วยการใช้ธาตุทั้ง ๔ อันใดอันหนึ่งตามวิธีการ ทุกอย่างสุดแล้วแต่ความประสงค์ฯ

ส่วนที่คำอ่านว่า ,เจ็บ,อาจจะนำไปใช้ในทางที่ทำให้ใครถึงต้องบาดเจ็บ หรือเจ็บไข้ได้ป่วย, แต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับ เป็นบาปเป็นกรรม อันนี้ไม่ควรเรียนรู้ฯ

สิ่งที่ผมเล่ามาผมไม่ได้ร่ำเรียนน่ะครับ ตามข้อ ๓ ห้ามใครนำไปทำเล่นๆเด็ดขาดน่ะครับ เราไม่รู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนเป็นนามประจำดาวดวงไหน แต่ละวัน ช่วงไหนเป็นช่วงของธาตุ อะไรเกิด ในธาตุทั้ง ๔ ทุกตะรางเวลามีผลดี ผลเสียเพราะว่าอยู่ในตรางของธาตุทั้ง ๔ แม้จะเป็นกลางวัน หรือกลางคืน ฯ

>>>>ต่อไปจะพูดถึงเรื่องต่อชะตา บูชาธาตุ เพื่อเสริมดวงให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองฯ 
มีวิธีคำนวณ ด้วยอายุ ของผู้ที่จะบูชา กำลังอยู่ในธาตุอะไร และดาวดวงไหน เครื่องบูชา จะต้องใช้วัตถุอะไร เช่นดอกไม้ ผลไม้ และข้าวสวย ขนม นมเนย นำผึ้ง น้ำอ้อย อยู่ที่ว่า เครื่องบูชาชนิดไหน ตรงกับนามของดาวดวงไหน ให้ถือเอาขนมนมเนยหรือผลไม้ชนิดนั้นๆ ที่ตรงกับนามดาวดวงนั้นๆ ผลไม้หรือสิ่งอื่นๆ จึงเสมือนตัวแทนของดาวดวงนั้นๆ 
ยกตัวอย่าง ดั่งที่เคยทำ ในครั้งก่อนๆ 
,๑
,๕
,๒
,๔,
,๗
,๓
,๖
กระผมเป็นคนเกิดวันพุธ จะเห็นได้ว่า เลข ๔ อยู่ตรงกลาง เป็นดวงดาวที่ไม่ให้คุณ ไม่ให้โทษ อีกสามดวงข้างบนเป็นดาวดวงที่ให้คุณ อีกสามดวงด้านล่าง เป็นดาวดวงที่ให้โทษ ดวงดาวที่อยู่ด้านล่างจึงถูกเรียงกับคำอ่านประจำดวง ตรงกับคำที่อ่านว่า, ,เจ็บ, ตาย, ออก, ดวงดาวที่ถูกเรียงไว้ด้านล่าน เป็นดวงดาวที่ให้โทษ ทุกอย่างเพื่อที่จะจำให้ดาวทั้ง ๓ ดวงที่มีต่ำแหน่งให้โทษ ให้กลับกลายเป็นดวงดาวให้คุณประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ดาวทั้งเจ็ดดวง จะเป็นดวงดาวที่ให้คุณแก่ผู้บูชา วิธีบูชา ให้บูชาดาวดวงที่ให้คุณ คือดาวที่อยู่ข้างบนทั้งสามดวง ตามตัวอย่าง ๑, วันอาทิตย์ มีกำลังวัน ๖ ปี , ๕ วันพฤหัสบดี มีกำลังวัน ๑๙ ปี ๒,วันจันทร์ มีกำลังวัน ๑๕ ปี กำลังวันทั้งหมด รวมเป็น ๓๐ ปี ฉะนั้นให้บูชาดวงดาวที่อยู่สูงที่สุด ดาวดวงที่สูงที่สุดในบรรดาดาวประจำดวงชะตาของผมก็คือ เลข ๑ ดาวประจำวันอาทิตย์ ผมจึงต้องหาเครื่องบูชาที่เป็นนามตรงกับดาวของวันอาทิตย์ เครื่องบูชานามของดาวดวงวันอาทิตย์ ที่หาได้มาก็คือ นมข้น ผมจึงจัดเครื่องบูชาด้วยนมข้น ๓๐ แก้ว หรือช้อน เริ่มตั้งแต่วันพุธ คือวันเกิดของผู้ที่จะบูชา กำหนดวันให้ครบ ๓๐ วัน ส่วนวันไหนที่เราลืมหรือไม่ได้บูชา ทำต่ออีกวันถัดไปก็ได้ และให้จดบันทึกไว้ทำได้กี่วันแล้ว และเหลืออีกกี่วัน จากนั้น ภายใน ๓-๗ วันเป็นต้นไป ดวงชาตาจะดีขึ้น ความฝันที่เคยฝันร้ายหายไป เรื่องสุขภาพและจิตใจแจ่มใสเกิดขึ้นแก่ผู้บูชา ที่เคยเป็นศัตรูกลับกลายเป็นมิตร ทุกอย่างได้ดั่งใจหมายตามที่ปราถนาไว้ แต่ต้องตรงตามอายุของผู้ที่บูชาจริงๆน่ะครับฯ

ทั้งหมดนี้ก็คือที่มาที่ไปของดาวทั้ง ๗ ดวง เล็กๆน้อยๆนะครับป๋ม ท่านใดสนใจอยากจะลองทำดูบ้าง แชทเข้ามาในการสนทนา หรือคอมเม้นท์สอบถาม บอกวัน เดือน ปีเกิด และอายุ เท่านั้น ท่านจะทำตามที่กระผมลงไว้ไม่ได้น่ะครับ เพราะที่ผมลงไว้ต้องคำนวณอายุผู้ที่จะบูชาด้วยฯ ไม่อย่างงั้นเราบูชาดาวดวงทีให้โทษ ทุกอย่างจะเป็นโทษนะครับฯ อีกไม้ช้าไม่นานต่อไป ผมจะมีเรื่องเล่า เกี่ยวกับการบูชาธาตุ ที่เคยมีคนมาถามและทำตามบ้างเล็กน้อย ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การหลอกลวงหรือโปรโมทตัวเองแต่ประการใด เพราะไม่ได้มีเจตนาเรียกร้องเงินทองให้ท่านสูญเสียทรัพย์สินแต่อย่างใด แค่คิดว่าสิ่งนี้อาจมีประโยชน์แก่ผู้สนใจบ้างและแปลกประลาดด้วย สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนน่ะครับ ^^..

ปุ่มแชร์