หน้าเว็บ

ยันต์เทียนสืบชะตา    ยันต์เทียนขี้ผึ้ง ชื่อ มหารัตนะ
เป็นยันต์เทียนเสดาะเคราะห์ สืบชะตาหลวง และใช้ได้กับสืบชะตา บ้านเรือน
หากในบ้านเรือนอยู่ไม่เป็นสุข
มักมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัว
และมีสิ่งรังควานต่างๆนาๆโดยเฉพาะฝันร้าย ลางร้ายปรากฏอยู่บ่อยๆ
เมื่อได้บูชายันต์สืบชะตา และ
สืบชะตาบ้านเรือนแล้วสิ่งไม่ดีทั้งหลาย หายไป ชีวิตและครอบครัวอยู่ดีมีสุข
กิจการรุ่งเรือง ค้าขายร่ำรวย
มีโชคมีลาภ เพิ่มเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ในหมู่มนุษย์ และในหมู่เทวดาทั้งหลายฯ

ปุ่มแชร์