หน้าเว็บ

ยันต์เทียนเปิดลาภ

     


        ยันต์พระสิวลี มีลาภมาก
วิธีบูชา ยันต์พระสิวลี มีวิธีการยกขันครูต่างๆ มีผลไม้และดอกไม้ มีข้าวสาร ผ้าสีขาว ผ้าสีแดง อย่างละผืน มะพร้าวหนึ่งลูก กล้วยสองหวี ชาแห้ง4กระทง ยาเส้น หมากพลู 4กระทง ข้าวตรอก ดอกไม้ ธูปเทียน 
ยันต์พระสิวลีลงในกระดาษสา ปั้นขี้ผึ้งแท้ใช้น้ำหนักสิบบาท
ไส้เทียน สายสินไหมดิบ 108 เส้น ใส่อายุนามผู้บูชา
ท่านใดได้บูชาแล้วมีโชคมีลาภเหมาะสำหรับมีอาชีพค้าขายเปิดหน้าร้าน หรือเพื่อเรียกโชคลาภเข้ามา
และเปิดลาภที่ถูกปิดกั้นอุตตันตามแต่ความต้องการฯ


ปุ่มแชร์