หน้าเว็บ

ตระกูลไท

     เป็นที่ยอมรับกันว่าคนตระกูลออสโตรเอเชียติกหรือมอญ-เขมรนั้น แฮโปรกรุ๊ปหลักของพวกเค้าก็คือ O2a จากการศึกษาของ Li Hui พบว่า O2a มีเปอร์เซ็นต์การพบ
หนาแน่นมากที่สุดในลาว ยิ่งไกลลาวออกไปความหนาแน่นในการพบ O2a ก็น้อยลง นั่นหมายความว่าคนตระกูลออสโตรเอเชียติกน่าจะมีกำเนิดในลาวหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วค่อยอพยพกระจายออกไปสู่อินเดียทางตะวันตก ลงใต้สู่แหลมมาลายู ขึ้นเหนือสู่จีนทางใต้ แต่ที่น่าสนใจก็คือ คนไทที่อาศัยอยู่ในลาวก็มี O2aในเปอร์เซ็นต์ที่สูงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนตระกูลมอญ-เขมร เช่น ไทแมน และไทแดง มีอัตราการเกิดถึง 80% มากกว่าคนตระกูลมอญ-เขมร บางกลุ่มซะอีก ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น แท้จริงแล้วคนไทเหล่านั้นคือคนตระกูลมอญ-เขมร ที่เปลี่ยนมาพูดภาษาไทใช่หรือไม่ George Condominas ได้เขียนบทความ From Lawa to Mon, from Saa' to Thai แสดงให้เห็นว่าพวกลาฮา พวกสิงมุน ซึ่งถูกคนไทดำปกครองจะถูกขบวนการ Thai-ization หรือการทำให้เป็นไท James R. Chamberlain พบว่า คนไทบ่อ กะเลิง ในอดีตนั้นเป็นคนมอญ-เขมร มาก่อนแล้ว
จึงหันมาพูดภาษาไท ในบทความใหม่ล่าสุดของเขา Vietic Speakers and their Remnants in Khamkeut District (Old Khammouane) ได้กล่าวถึงคนกับแก้และPhuk ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นญ้อ แต่พวกเค้าแต่เดิมน่าจะเป็นคนมอญ-เขมร สาขาเวียดติก มาก่อน
จะเห็นได้ว่าคนตระกูลไทได้ดูดกลืนคนตระกูลมอญ-เขมร เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าไทจำนวนมาก จึงไม่แปลกที่คนไทเหล่านั้นจะพบ แฮโปรกรุ๊ป O2a อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูง แต่ที่น่าสงสัยคือ คนไทในกวางสีก็มี O2a อยู่แล้วเช่นกัน แม้จะพบในเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูงมากเท่าลาวก็ตาม จึงเป็นไปได้อย่างมากที่คนไทจะมี O2a ติดตัวมาจากกวางสี และมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อคนตระกูลมอญ-เขมร บางส่วนถูกดูดกลืนกลายมาเป็นคนไท
ข้อมูล:http://comonca.org.cn/lh/doc/A119.pdf
https://www.academia.edu/13529664/Vietic_Speakers_and_their_Remnants_in_Khamkeut_District_Old_Khammouane_


ปุ่มแชร์